Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) 鈥濺ODO鈥 informujemy:

Administrator danych osobowych oraz jego dane kontaktowe

Administrator danych osobowych to podmiot, kt贸ry ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, a jest nim聽Jakub Korzycki prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 Drama Restobar Jakub Korzycki z siedzib膮 w Jeleniej G贸rze, adres: ul. Wojska Polskiego 32, 58-500 Jelenia G贸ra. Dane kontaktowe: tel.+ 48 500 300 523

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe Pa艅stwa b臋d膮 przetwarzane w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezb臋dne do realizacji umowy),
  • rozpatrywania reklamacji (6 ust. 1 lit c, gdy przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku ci膮偶膮cego na administratorze),
  • archiwizowania dokument贸w (6 ust. 1 lit c, gdy przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku ci膮偶膮cego na administratorze),
  • dochodzenia roszcze艅 zwi膮zanych z zawart膮 umow膮 (6 ust. 1 lit f RODO, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez administratora),
  • obs艂ug膮 w ramach formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a, gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮 wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych).

Uprawnienia w zakresie danych osobowych

Przys艂uguje Pa艅stwu prawo dost臋pu, sprostowania oraz usuni臋cia Pa艅stwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a tak偶e prawo do wyra偶enia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych.

Je艣li dane osobowe s膮 przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przys艂uguje Pa艅stwu prawo jej wycofania w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem. Wycofanie zgody jest mo偶liwe nawet wtedy, gdy prawid艂owo przetwarzano dane osobowe. Mo偶na u偶y膰 nast臋puj膮cej formy: 鈥濿ycofuj臋 zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych przez Drama Restobar Jakub Korzycki, udzielonej w dniu X w celu X鈥. Wycofanie zgody powinno by膰 podpisane przez osob臋, kt贸rej dotycz膮. O艣wiadczenie o wycofaniu zgody mo偶ecie Pa艅stwo wys艂a膰 na dane kontaktowe administratora.

Informacje o przekazaniu danych osobowych do pa艅stwa trzeciego

Dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego, czyli poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres, przez kt贸ry dane osobowe b臋d膮 przechowywane

Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane i przechowywane przez okres do czasu zako艅czenia realizacji umowy, natomiast po tym czasie dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celach finansowo-ksi臋gowych, podatkowych oraz do czasu wymaganego do wyga艣ni臋cia roszcze艅 i zobowi膮za艅 podatkowych i cywilnych.

Informacje o odbiorcach danych osobowych oraz kategorii danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych b臋d膮: Drama Restobar Jakub Korzycki, podmioty prowadz膮ce obs艂ug臋 pocztow膮 i kuriersk膮, podmioty prowadz膮ce obs艂ug臋 transakcji p艂atniczych, podmioty 艣wiadcz膮ce obs艂ug臋 prawn膮, finansowo-ksi臋gow膮, obs艂ug臋 IT, organy pa艅stwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku, gdy uznaj膮 Pa艅stwo, 偶e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przys艂uguje Pa艅stwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o warunkach podania danych osobowych

Dane osobowe podane przez Pa艅stwa jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji umowy. Wobec tego s膮 Pa艅stwo zobowi膮zani do podaniach danych osobowych. Natomiast konsekwencj膮 niepodania danych osobowych b臋dzie brak mo偶liwo艣ci realizacji umowy.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe Pa艅stwa nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany, w tym r贸wnie偶 w formie profilowania.